Kalendarium

Nov
25
lör
Distriktsstämma 2017 @ Norbergs scoutlokal
Nov 25 heldag

Distriktsstämman är distriktets årsmöte där man beslutar om vad som ska hända nästa år, hur pengarna ska användas och vem som ska sitta i styrelsen.

Stämman genomförs med gemensamma diskussioner följt av beslut.
Efter stämman blir det information från externa aktörer följt av Kårledningsträff.

Under dags serveras fika och lunch.
Det är mycket viktigt att deltagare anmäler sig i tid och specialkost meddelas  så att mat och fika finns till alla och med hänsyn till enskilda behov.

Tid

Incheckning och fika från 09:30
Mötet börjar 10:00

Mötet och övriga aktiviteter planeras vara klart till ca 16:00

Plats

Norberg Scoutkår
Sturevägen 22, Norberg

Se Karta på Google Maps

Anmälan

Meddela kansliet senast den 17 november hur många som kommer från scoutkåren samt ev. önskemål om specialkost.

Anmälan skickas till kansli@vastmanlandscout.se

Distriktsstämman

Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer.

Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Scoutkårer som inte finns i Scoutnet beräknar antal ombud på det medlemsantal som har meddelats samverkansorgansationen alternativt distriktet.

Medlemmar från övriga scoutkårer i Västmanland är välkomna att närvara och delta i diskussioner.

Scoutkår Medlemmar Ombud
Ansgars 55 4
Arboga 32 3
EFS Bäckby 22 3
Fagersta 30 3
Hallstahammar 84 4
Hamre 88 4
Hökåsen 121 5
Köping 92 4
Malmaberg/Rudbeckius 92 4
Norberg 29 3
Sala Equmenia 28 3
S:t Olof 212 7
S:t Örjan 84 4
Skultuna 52 4
Syrianska 50 4
Västerås KM 28 3
Västerås Sjö 28 3
Åloppe 23 3
SUMMA 1150 68

Västmanlands distriktskår har inga ombud på grund av för få medlemmar.

Motioner

Alla scouter i distriktet kan skicka in motioner (förslag till ändringar) och de skickas till ordforande@vastmanlandscout.se  senast 29 oktober kl. 12:00
eller med post (alternativt lämnas) till Distriktskansliet Slånbärsgatan 11, 722 23 Västerås så att de finns på kansliet senast 29 oktober kl 12:00.

Dagordning

Anm Beslut kring föregående års verksamhet togs på den Extra distriktsstämman i våras och finns därför inte med i denna dagordning.

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
a) Val av mötesordförande
b) Val av protokolljusterare tillika rösträknare
c) Val av övriga mötesfunktionärer
2. Fastställande av röstlängden
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
4. Fastställande av föredragningslista
5. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman
a) Proposition 1 Kursbidragspolicy för Västmanlands Scoutdistrikt
b) Proposition 2 Arbetsordning för Scoutdistriktets valberedning
c) Proposition 3 Policy för Distriktsstämmans värdkår
6. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
7. Val av distriktsordförande
8. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning

Som en separat punkt kommer aktuell ekonomisk status att presenteras.

Handlingar

Ladda ner:
Antal ombud till DST2017
Dagordning DST2017

Förslag till Medlemsavgift, Verksamhetsplan och Budget

Förslag till medlemsavgift för 2018: 40 kr/medlem/år (oförändrat)
Ladda ner:
Verksamhetsplan och Budget 2018

Propositioner från Styrelsen

Ladda ner:
Proposition 1 Kursbidragspolicy för Västmanlands Scoutdistrikt
Proposition 2 Arbetsordning för Scoutdistriktets valberedning
Proposition 3 Policy för Distriktsstämmans värdkår

Motioner från medlemmar

Publiceras ca 3 veckor före årsmötet

Valberedningen

Kontakta valberedning med dina förslag om vem som ska sitta i styrelsen!
Kontaktperson: Kim Sörensen, Norberg, e-post: kim.sorensen123@gmail.com

Extern information

I samband med distriktsstämman bjuds föreningar och andra som distriktet samarbetar med att informera om sig och sin verksamhet. På stämman 2016 informerade:

 • Scouternas styrelse
 • Utbildningsgruppen
 • Gillescouterna
 • Majblomman
 • Kopparbo
 • Stiftelsen Grövelsjön
 • Regionala kansliet

Kårledningsträff

Efter distriktsstämman genomförs även en kortare Kårledningsträff för mer informella ärenden. Preliminär agenda:

 • Läget på kårerna
 • Arrangemang
 • Utbildning
 • Utmanarscout
Nov
28
tis
Nystartsmöte Utmanar AU (DASS) @ Distriktskansliet
Nov 28 kl. 18:00 – 20:00

Det har blivit dags för ett nystartsmöte för utmanarnas eget arbetsutskott (Utmanar AU eller DASS).

När? Vart?

Tisdagen den 28/11 kl 18 på distriktskansliet (Tunby Scoutgård, Slånbärsgatan 11). Ingång på baksidan.

För vem?

Alla utmanare/rover som vill vara med och bilda ett nytt Utmanar AU. Det bör helst komma minst en representant från varje utmanarlag på mötet.

Vad är ett Utmanar AU?

Utmanar AU:t är ett arbetsutskott som består av utmanare/rover-scouter som arrangerar hajker och andra aktiviteter för övriga utmanare/rover i Västmanland. För detta finns det en budget på 10 000 kr per år.

Fika?

Ja, naturligtvis kommer det finnas fika.

 

Dec
14
tor
Distriktsstyrelsemöte @ Kansliet
Dec 14 kl. 18:30 – 22:00

Distriktsstyrelsemöte Torsdag 14 december kl. 18:30

Distriktsstyrelsens uppgift är att göra verklighet av den verksamhetsplan som kårerna beslutar om på distriktsstämman.

På mötena hanteras ärenden kring:

 • Rekrytering och PR
 • Utmanar- och Roverscout
 • Utbildning
 • Arrangemang och Läger
 • Kansli och Distriktsledning

Scouter, kårer och andra som vill att något ska tas upp mötet kontaktar ordforande@vastmanlandscout.se senast några dagar innan mötet.

Styrelseledamöter anmäler eventuell frånvaro till ordforande@vastmanlandscout.se

Maj
10
tor
Vårläger 2018 @ Kröcklinge
Maj 10 – Maj 12 heldag

Välkommen till  Västmanlands Scoutdistrikt Vårläger den 10-12 maj 2018.
Scouter och ledare från Västmanland och kringliggande distrikt slår upp sina tält på Slättängen utanför Köping för tre dagars skoj, lek, bus och tävlingar!

Program

Program och tema kommer under hösten 2017!

För vem

Alla scouter och ledare i Västmanland samt inbjudna kårer är välkomna.
Vi erbjuder alla avdelningar inklusive kotte/bäver/familje-scouter att delta hela lägret.
Om de yngsta scouterna endast vill sova kvar en natt eller delta under en dag går även det bra. Om det är en dag som önskas, tycker vi att fredagen är den mest givande dagen.

Tid

Torsdag den 10 maj, drop-in mellan kl 09:00 och 11.00
till lördag den 12 maj kl 14:00 (ca).

Plats

Lägerplatsen är vid Köpings scoutstuga vid Slättängen (Kröcklinge).
Vägbeskrivning från Köping: följ väg 56 mot Kungsör. Ta av höger mot Arboga/Valskog.
Efter Hedströmmen passerats, ta av höger mot Kröcklinge.
GPS: N 59´28´29” E 15´54´26”.
Infart sker från gamla E18 och utfart via Kröcklinge gård.
Vi ser gärna att ni samåker i den mån det går, då vår parkeringsyta inte är den största.
Material i bil, på släp och lätt lastbil får köras fram till lägerområdet.


Visa större karta

Ankomst

När minst en representant från varje kår är på plats, anmäler ni er till sekretariatet vid stugan. Där får ni information om var ni ska bo och ett schema över helgens aktiviteter.

Anmälan

Anmälan öppnar 2018.

Avgift

Meddelas senare.

Boende

Vi bor i tält och lagar mat över öppen eld. Det kan bli kallt på natten, extra filt eller dubbla sovsäckar kan vara bra att ha. Utmanarscouter tillhör en egen by och bor gemensamt i ett fast vindskydd.
När vi fått alla anmälningar kommer vi dela upp kårerna i byar. Säg gärna till om ni önskar att bo tillsammans med någon speciell kår.

Mat

Matlagning sker byvis.

Kårens material

Person och materialtransport ordnas av varje kår.

Scoutkåren tar med tält, matlagningsutrustning och annat för att bygga lägerbyn.
Det kommer finnas funktionärer på plats onsdag kväll den 9/5. Vill man komma med kårens material då går det bra.

Deltagarens utrustning

Scouterna kommer vara ute dygnet runt, det är kläder efter väder som gäller.

Funktionärer

Planeringen inför vårlägret är igång, vill du eller känner någon som vill vara med och planera eller vara funktionär på lägret? Hör av dig till någon av kontaktpersonerna.

Fästingar

Det är en bra idé att i god tid ta vaccinet mot TBE.
Fästingarna börjar vakna upp och vi vet att det finns en del i Kröcklinge.

Kontaktpersoner

Sören Svensson – Kårordförande
070-533 2374, jeepsoren@hotmail.com

Jul
28
lör
Sommarläger DUST 2018
Jul 28 – Aug 4 heldag

Boka veckan!

Mer info kommer.