Distriktsstämma 2017

När:
25 november, 2017 heldag
2017-11-25T00:00:00+01:00
2017-11-26T00:00:00+01:00
Var:
Norbergs scoutlokal
Sturevägen 22
738 35 Norberg
Sverige
Kontakt:
Distriktsstyrelsen
073-5758038

Distriktsstämman är distriktets årsmöte där man beslutar om vad som ska hända nästa år, hur pengarna ska användas och vem som ska sitta i styrelsen.

Stämman genomförs med gemensamma diskussioner följt av beslut.
Efter stämman blir det information från externa aktörer följt av Kårledningsträff.

Under dags serveras fika och lunch.
Det är mycket viktigt att deltagare anmäler sig i tid och specialkost meddelas  så att mat och fika finns till alla och med hänsyn till enskilda behov.

Tid

Incheckning och fika från 09:30
Mötet börjar 10:00

Mötet och övriga aktiviteter planeras vara klart till ca 16:00

Plats

Norberg Scoutkår
Sturevägen 22, Norberg

Se Karta på Google Maps

Anmälan

Meddela kansliet senast den 17 november hur många som kommer från scoutkåren samt ev. önskemål om specialkost.

Anmälan skickas till kansli@vastmanlandscout.se

Distriktsstämman

Distriktsstämman består av ombud utsedda från distriktets scoutkårer.

Varje scoutkår med minst fem medlemmar under 26 års ålder kan utse tre ombud samt ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är kårens medlemsantal den 31 december föregående kalenderår.

Scoutkårer som inte finns i Scoutnet beräknar antal ombud på det medlemsantal som har meddelats samverkansorgansationen alternativt distriktet.

Medlemmar från övriga scoutkårer i Västmanland är välkomna att närvara och delta i diskussioner.

Scoutkår Medlemmar Ombud
Ansgars 55 4
Arboga 32 3
EFS Bäckby 22 3
Fagersta 30 3
Hallstahammar 84 4
Hamre 88 4
Hökåsen 121 5
Köping 92 4
Malmaberg/Rudbeckius 92 4
Norberg 29 3
Sala Equmenia 28 3
S:t Olof 212 7
S:t Örjan 84 4
Skultuna 52 4
Syrianska 50 4
Västerås KM 28 3
Västerås Sjö 28 3
Åloppe 23 3
SUMMA 1150 68

Västmanlands distriktskår har inga ombud på grund av för få medlemmar.

Motioner

Alla scouter i distriktet kan skicka in motioner (förslag till ändringar) och de skickas till ordforande@vastmanlandscout.se  senast 29 oktober kl. 12:00
eller med post (alternativt lämnas) till Distriktskansliet Slånbärsgatan 11, 722 23 Västerås så att de finns på kansliet senast 29 oktober kl 12:00.

Dagordning

Anm Beslut kring föregående års verksamhet togs på den Extra distriktsstämman i våras och finns därför inte med i denna dagordning.

1. Val av mötesordförande och övriga mötesfunktionärer
a) Val av mötesordförande
b) Val av protokolljusterare tillika rösträknare
c) Val av övriga mötesfunktionärer
2. Fastställande av röstlängden
3. Fråga om distriktsstämman behörigen sammankallats
4. Fastställande av föredragningslista
5. Behandling av motioner och propositioner till distriktsstämman
a) Proposition 1 Kursbidragspolicy för Västmanlands Scoutdistrikt
b) Proposition 2 Arbetsordning för Scoutdistriktets valberedning
c) Proposition 3 Policy för Distriktsstämmans värdkår
6. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande verksamhetsåret
7. Val av distriktsordförande
8. Val av övriga ledamöter i distriktsstyrelsen
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
10. Val av sammankallande och övriga ledamöter i distriktsstämmans valberedning

Som en separat punkt kommer aktuell ekonomisk status att presenteras.

Handlingar

Ladda ner:
Antal ombud till DST2017
Dagordning DST2017

Förslag till Medlemsavgift, Verksamhetsplan och Budget

Förslag till medlemsavgift för 2018: 40 kr/medlem/år (oförändrat)
Ladda ner:
Verksamhetsplan och Budget 2018

Propositioner från Styrelsen

Ladda ner:
Proposition 1 Kursbidragspolicy för Västmanlands Scoutdistrikt
Proposition 2 Arbetsordning för Scoutdistriktets valberedning
Proposition 3 Policy för Distriktsstämmans värdkår

Motioner från medlemmar

Publiceras ca 3 veckor före årsmötet

Valberedningen

Kontakta valberedning med dina förslag om vem som ska sitta i styrelsen!
Kontaktperson: Kim Sörensen, Norberg, e-post: kim.sorensen123@gmail.com

Extern information

I samband med distriktsstämman bjuds föreningar och andra som distriktet samarbetar med att informera om sig och sin verksamhet. På stämman 2016 informerade:

 • Scouternas styrelse
 • Utbildningsgruppen
 • Gillescouterna
 • Majblomman
 • Kopparbo
 • Stiftelsen Grövelsjön
 • Regionala kansliet

Kårledningsträff

Efter distriktsstämman genomförs även en kortare Kårledningsträff för mer informella ärenden. Preliminär agenda:

 • Läget på kårerna
 • Arrangemang
 • Utbildning
 • Utmanarscout